Gå direkt till innehåll
Ändrande krav på information i säkerhetsdatablad

Nyhet -

Ändrande krav på information i säkerhetsdatablad

Kom ihåg att uppdatera säkerhetsdatablad!

Från och med 1 januari 2023 ska alla säkerhetsdatablad följa ett nytt format enligt förordning (EU) 2020/878.

Det nya formatet introducerades redan i januari 2021 och blir nu obligatorisk för alla säkerhetsdatablad som tillhandahålls från och med 1 januari 2023.

Ändringarna gäller bland annat:

  • Särskilda koncentrationsgränser, multiplikationsfaktorer och uppskattade toxiciteter
  • Nya krav på information om hormonstörande egenskaper
  • Särskilda krav avseende nano-former av ämnen,
  • Krav avseende den unika formuleringsidentifieraren (UFI-kod) för kemiska blandningar
  • Uppdateringar enligt ändringarna i det globalt harmoniserade systemet för klassificering och märkning av kemikalier, GHS

Här hittar du kommissionens förordning (EU) 2020/878 och ECHAs vägledning om sammanställning av säkerhetsdatablad.

Ämnen