Gå direkt till innehåll
Europeiska kemikaliemyndigheten undersöker PVC- och PVC-tillsatser
Europeiska kemikaliemyndigheten undersöker PVC- och PVC-tillsatser

Nyhet -

Europeiska kemikaliemyndigheten undersöker PVC- och PVC-tillsatser

På begäran av EU-kommissionen utarbetar europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA) en utredningsrapport om PVC- och PVC-tillsatser. Initiativet syftar till att samla in information om potentiella risker för människors hälsa och miljön relaterade till PVC-tillsatser samt tillverkning och avfallshantering av PVC. Målet med utredningen är att analysera om ytterligare EU-omfattande regleringsåtgärder (utöver de åtgärder som redan finns) skulle vara nödvändiga.

I detta sammanhang inbjuder ECHA intresserade parter att lämna kommentarer, motiveringar och information om tillsatser i PVC och i alternativa plaster. Deadline för att lämna in synpunkter är 31.03.2023.

Detaljerad information finns på ECHAs webbplats:
https://echa.europa.eu/documents/10162/7d64f1d7-b29f-94ec-4477-9bcebf737a82
Inbjudningar att lämna kommentarer och motiveringar: https://echa.europa.eu/sv/calls-for-comments-and-evidence/-/substance-rev/72201/term

Ämnen