Gå direkt till innehåll
FAQ för våra nya kriterier

Nyhet -

FAQ för våra nya kriterier

SundaHus lägger ner ett mycket omfattande arbete för att kvalitetssäkra, uppdatera och underhålla informationen och bedömningarna i SundaHus Miljödata. Under slutet av vecka 3 har vi därför utfört automatiska ombedömningar av produkter i systemet. Automatiska mejlnotifieringar har skickats ut till leverantörer för att meddela om förändrade bedömningar av produkter. Med anledning av detta har vi fått fler frågor än vad vi hinner svara på. Här finns därför svar på de vanligaste frågorna. Det snabbaste och enklaste sättet att få svar på frågor om ombedömningar av produkter är därför att läsa igenom informationen. Om frågor kvarstår efter genomläsning av informationen går det att maila dem till oss, dock är svarstiderna ovanligt långa just nu.

Främst skedde detta för att implementera våra nya kriterier men följande har också tagits med i ombedömningarna:

  • nya PRIO-kriterier
  • för icke kemiska produkter har det skett en korrigering av beräkningen av miljöfarlighet med skadliga långtidseffekter i vattenmiljön
  • andra justeringar, framförallt utökning av ämnesinnehållet i våra worstcase-ämnen för plast/gummi, såsom stabilisatorer, flamskyddsmedel och andra tillsatser
  • kontroll av att intyg är aktuella

Ämnen

Presskontakt

Jane Wigren

Jane Wigren

Chef Miljöbedömningsverksamheten 076-1092802