Gå direkt till innehåll
Nu lanserar vi kriterier 6.1.6

Nyhet -

Nu lanserar vi kriterier 6.1.6

Från och med den 25 januari börjar vi att tillämpa kriterierna 6.1.6. Det innebär att produkterna bedöms om enligt de nya kriterierna.

Nyheter i denna kriterieversion är följande:

  • 1. Bedömning av elektronik med kretskort

För att undvika utspädningseffekter kommer elektronik med kretskort inte att vägas in i bedömningarna. Genom denna ändring blir det lättare att se hur ämnen i andra delar av produkterna (tex flamskydd, monomerer, UV-stabilisatorer eller farliga metaller i legeringar i höljen) påverkar produkternas bedömning. Observera dock att redovisningskraven enligt kapitel 4.2.5 även gäller för allt innehåll (inkl. elektronikkomponenter med kretskort) i dessa produkter.

  • 2. Beräkning av miljöfarligt med skadliga långtidseffekter i vattenmiljön för icke kemiska produkter

En korrigering görs av beräkningsformeln för miljöfarlighet med skadliga långtidseffekter i vattenmiljön – kronisk kategori 3 vad avser icke kemiska produkter (se kriteriet C17 i tabell 2 i dokumentet för bedömningskriterier). I  förra kriterierna (6.1.5) tillämpades följande formel:

([H410] x M-faktorn x 100) +([H411] x M-faktorn x 10) + ([H412]) ≥ 250

Under kriterierna 6.1.6 ändras summan till 25, dvs formeln blir istället:

([H410] x M-faktorn x 100) +([H411] x M-faktorn x 10) + ([H412]) ≥ 25

Detta ligger i linje med reglerna för klassificering av blandningar avseende fara för skadliga långtidseffekter i tabell 4.1.2 i rådets förordning (EG) nr 1272/2008.

Ämnen

Kategorier

Relaterat innehåll