Gå direkt till innehåll
Nyhetsbrev Q2 - Glad sommar!

Nyhet -

Nyhetsbrev Q2 - Glad sommar!

Nu har det gått ett år sedan iBinder förvärvade SundaHus och jag klev in som VD. Vilket år det har varit, vi har utvecklats och hittat stora synergier som framgent kommer att förbättra vår produkt avsevärt och därmed också öka takten på hur våra tjänster levereras till marknaden. Vi satsar även stort på att utöka vår organisation där vi mer än dubblar antalet kemister och adderar flera miljökonsulter för att möta er, våra kunder.

I det har vi valt att ändra lite i vår ”approach” där vi framgent kommer möta marknaden mer aktivt, dels vad gäller att vara en guide genom djungeln av alla krav, regleringar och certifieringar för att göra vägen till att bli hållbara ännu lättare. Och dels i själva mötet där vi kommer fokusera mycket på att komma ut till er, skapa en bredare förståelse för era behov och skapa samarbete mot ett hållbart byggande och hållbart material.

Med det vill jag tacka alla våra kunder för ett fantastiskt H1 och önska er alla en Glad sommar!

Med vänlig hälsning,
Marcin Szymanski
VD SundaHus

Miljöbyggnad och BREEAM

Är du intresserad av att certifiera ditt projekt utifrån Miljöbyggnad 4.0 eller BREEAM- SE v6.0? Under vintern och våren har vi arbetat hårt för att lansera stöd för de nya certifieringsgenerationerna.

De nya generationerna är ambitiösa och miljöbyggnad tangerar bland annat sina krav mot både boverkets krav på klimatdeklaration och EU taxonomin. För att underlätta för er i certifieringsprocessen finns nu stöd även för de nya generationerna i Sundahus.

Kontakta oss i CSM-teamet så hjälper vi er att komma igång!

Alice Johansson
Miljökonsult
Hilde Barstad Axelsson
Miljökonsult

Förenklad mall för byggvarudeklarationer

Det är inte lätt att skapa en tydlig och representativ byggvarudeklaration - Därför har vi tagit fram en ny mall som innehåller förklaringar och hjälpfulla länkar som hjälper er att registrera rätt information.

Kontakta oss gärna så guidar vi er i hur den ny mallen förenklar arbetet med byggvarudeklaration, mejla till shmd@sundahus.se

Den nya mallen finns tillgänglig från och med den 01.07.2023 på vår hemsida.

Product Manager Sustainability

Vi är glada att delge att vi nu tillsatt en Product Manager Sustainability, Karin Lindblad-Ahldén. Karin kommer att leda vårt arbete att möta marknaden genom våra tjänster och produkter med fokus att utveckla vårt erbjudande tillsammans med marknaden. Karin kommer närmast från Sweco som hållbarhetskonsult och har en bred kunskap kring byggbranschens utmaningar, regelverk och certifieringar där hon kommer kunna bidra brett.

Träffa oss i Almedalen för att prata om hållbart byggande!

Vi kommer att inta Almedalen och hållbarhetsarenan detta år där vi deltar i panelen; Klimatneutralt byggande i praktiken – vikten av att mäta för att veta. Kom och lyssna på hur vi ser på marknaden och dess utmaningar och hur vi nu förändrar vårt tankesätt kring att lösa och förenkla mötet mellan kravställningar, certifiering och marknadens förändringsförmåga. Passa även på att prata med våra miljökonsulter, kemister och säljare!

Var: Hållbarhetsarenan
Tid: 13.00 – 13.45 – Stora Matsalen

Hållbarhetsarenan - Sustainable Innovation

Höstens utbildningar

Under hösten erbjuder tre utbildningstillfällen vardera för både leverantörer och producenter av byggvaror samt för projektdeltagare.

Under utbildningen för leverantörer och producenter kommer vi fokusera på SundaHus dokumentationskrav, bedömningsprocessen och hur SundaHus Miljödata används i projekt och inkl. vilka krav som ställs på byggmaterial.

Under utbildningen för projektdeltagare kommer vi gå igenom hur man använder sig av SundaHus miljödata i projekt, vanliga miljökrav och rutiner samt relevanta frågor kring materialval.

Anmäl dig till någon av utbildningstillfällena här!

Önskar du boka in en leverantörsspecifik/projektspecifik utbildning, en utbildning på engelska eller har andra frågor kan du kontakta Hilde Barstad Axelsson.

Soliga hälsningar,
Teamet på SundaHus


Ämnen