Gå direkt till innehåll
Ombedömningar av produkter i SundaHus Miljödata

Nyhet -

Ombedömningar av produkter i SundaHus Miljödata

Under slutet av vecka 19 utför SundaHus automatiska ombedömningar av produkter i SundaHus Miljödata för att implementera SundaHus nya kriterier 6.1.7.

De nya kriterierna innebär en justering av kriteriet för miljöfarlighet med skadliga långtidseffekter i vattenmiljön, kronisk kategori 3. Ändringen innebär att produkter med ämnen klassificerade som miljöfarliga med skadliga långtidseffekter i vattenmiljön – kronisk kategori 3 inte längre leder till C- utan istället förhindrar en A-bedömning.

Förutom implementation av kriterierna kommer följande att tas med i ombedömningarna:

  • teknisk implementation av de nya PRIO-kriterier som utökats med ämnesgrupper och nya egenskaper (ämnen klassificerade med H351, H361, H362 kopplas till prioriterade riskminskningsämnen, fluorerade växthusgaser, PFAS-ämnen och H334, H317a till utfasningsämnen).
  • andra allmänna justeringar, t.ex. utökning av ämnesinnehållet i våra worstcase-ämnen för plast/gummi, såsom stabilisatorer, flamskyddsmedel och andra tillsatser
  • kontroll av att restmonomerintyg är aktuella
  • Tillägg av hormonstörande ämnen som finns upptagna på ECHAs kandidatförteckning

En sammanfattning av resultatet av några av de bedömningsförändringar som kommer ske är följande:

  • En del produkter kommer att få en bättre bedömning pga. vår justering av kriteriet för miljöfarlighet med skadliga långtidseffekter - kronisk kategori 3. Det gäller bl.a. elinstallationsprodukter, ljusarmaturer och golv av plast och gummi som tidigare fått C- enbart pga. detta kriterium. För de produkter som har ämnen med andra egenskaper som kan ge C- (som tex mjukgörare och flamskyddsmedel) kan bedömningsbokstav C- kvarstå.
  • En del produkter innehållandes högfluorerat material (tex PTFE, PVDF-lack och vitongummi) kommer att få en C- bedömning, gäller främst VVS-ventiler, pumpar och solceller.
  • På grund av vår kontroll av giltighetsdatumen för restmonomerintygen har produkter med utgångna intyg fått C+.

Automatiska mejlnotifieringar kommer att skickas ut till leverantörer för att informera om förändrade bedömningar av produkter. Här finns mer viktig information för leverantörer som har produkter bedömda i SundaHus Miljödata.

Frågor som berör hur ombedömningarna påverkar projekt i SundaHus Miljödata skickas till kundansvarig eller någon av våra andra miljökonsulter på marknadsavdelningen.

Ämnen