Gå direkt till innehåll
Remiss av SundaHus Miljödata Bedömningskriterier 6.2
Remiss av SundaHus Miljödata Bedömningskriterier 6.2

Nyhet -

Remiss av SundaHus Miljödata Bedömningskriterier 6.2

SundaHus utvecklar sina bedömningskriterier löpande i takt med de förändringar som sker inom lagstiftningen, forskningen och på marknaden samt i relation till tillgång på relevant information. Innan nya SundaHus-kriterier fastställs skickas de på remiss till bland annat kunder, myndigheter, forskare, miljöorganisationer, byggmaterialleverantörer och miljökonsulter. Nu är det dags för en kriterierevision och vi vill gärna samla in synpunkter från olika aktörer i branschen.

Ändringarna som inkluderas i remissen är:

  • Giltighetstid för bedömningar
  • Emissioner
  • Förändring av kriterium för Ofullständig dokumentation, bedömning möjlig för Icke kemiska produkter
  • Ny definition för produkter med elektronik

SundaHus ger nu möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Svar på remissen skickas in till beatrice@sundahus.se senast den 28 februari, 2023.

Ämnen

Kontakter

Arvid Linder

Arvid Linder

Presskontakt Kommunikationschef / Head of Communication PR & Communication +46 70-779 58 98 LinkedIn-profile