Gå direkt till innehåll
SundaHus Miljödata ger stöd för BREEAM-SE 6.0
SundaHus Miljödata ger stöd för BREEAM-SE 6.0

Nyhet -

SundaHus Miljödata ger stöd för BREEAM-SE 6.0

Att genomgå en miljöcertifiering för en byggnad möjliggör en objektiv bedömning och kvantifiering av dess miljöprestanda. BREEAM är en internationell standard för hållbarhetscertifiering av byggnader. BREEAM-SE är anpassad efter svenska krav och förhållanden och ägs av SGBC (Sweden Green Building Council). Den senaste versionen av SGBCs manual för BREEAM-certifiering av nybyggnationsprojekt, BREEAM-SE v6.0, är anpassad till EU:s taxonomi och inkluderar krav på minskad klimatpåverkan samt skärpta miljökrav.

Vilka kriterier finns det stöd för i SundaHus miljödata?

  • Luftkvalitet inomhus (Hea 02): verktyget säkerställer att krav på flyktiga organiska ämnen (VOC) i färg och ytskikt inomhus samt krav på emissioner av flyktiga organiska föreningar, cancerframkallande ämnen och formaldehyd från byggprodukter uppfylls.
  • Ansvarsfull anskaffning av byggvaror (Mat03): verktyget säkerställer att bevis för ansvarsfull anskaffning av träprodukter finns.
  • Farliga ämnen (Mat07): verktyget säkerställer att dokumentationskrav för byggprodukter uppfylls samt att gränsvärden för farliga ämnen i byggprodukter inte överskridits


Verktyget tar hänsyn till skallkrav och vanliga poäng, men inte till kriterierna för exemplariska poäng.

I tjänsten ingår dessutom:

  • Digital loggbok i SundaHus Miljödata
  • Möjlighet till plats- och mängregistrering av byggprodukter
  • Stöd för hantering av avvikelser mot kriterier specificerade i indikatorerna Hea 02, Mat 03 och Mat 07. En översikt med avvikelser mot kriterierna kan tas fram direkt ur systemet.


För detaljerad information om kriterier i BREEAM-SE v6.0 och punktsystemet som används i certifieringen hänvisar vi till den tekniska manualen som SGBC publicerat.

Med Vänliga Hälsningar,
iBinder/SundaHus Sustainability TEAM

Ämnen