Gå direkt till innehåll
Utökat stöd för Miljöbyggnad i SundaHus

Nyhet -

Utökat stöd för Miljöbyggnad i SundaHus

I SundaHus Miljödata finns ett effektivt stöd för Miljöbyggnads kriterier för material. Nu utökas och förtydligas stödet.

Det nuvarande stödet för Miljöbyggnad innebär bland annat att användaren får hjälp med att kontrollera om produkter uppfyller Miljöbyggnads krav på material, att produkterna kan dokumenteras i en sk loggbok samt att användaren genom olika typer av rapporter kan följa upp Miljöbyggnadskraven på ett systematiskt och enkelt sätt. Det nya stödet innebär att det ännu tydligare går att se vilka produkter som inte klarar loggbokskravet.

Produkter som innehåller farliga ämnen enligt Miljöbyggnads kriterier markeras sedan tidigare med en gul varningstriangel med ett utropstecken. Nu utökas stödet genom att produkter som inte klarar kraven på innehållsförteckning markeras med varningstriangeln med ett frågetecken. Genom att hålla muspekaren över symbolen får användaren enkelt en förklaring till varför produkten inte uppfyller kraven enligt Miljöbyggnad.

Genom den utökade funktionen blir det tydligt att det är ett osäkert val att välja produkter som har den nya symbolen då innehållet avseende farliga ämnen är okänt men också för att produkten saknar innehållsdeklaration. SundaHus rekommenderar därför att den som vill använda produkten kontaktar leverantören och ber att få information om innehållet i produkten. Leverantören kan sedan, (kostnadsfritt för de produkter som redan finns i systemet), skicka underlag om innehåll till SundaHus.

Mer om SundaHus Miljödata och Miljöbyggnad inkl den nya symbolen kan du läsa här.

Den nya symbolen kommer att lanseras i SundaHus Miljödata tisdagen den 20 september. Samtliga Miljöbyggnadsfunktioner är ett tillval som inte ingår i SundaHus enklare licensformer.

Ämnen

Kategorier