Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Minimera mängden farliga ämnen i förskolan

Vill ni minimera mängden farliga ämnen i förskolan? Nu lanserar SundaHus i Linköping en serie tjänster för att stödja kunder som vill minimera mängden farliga ämnen som barn utsätts för i förskolan. Att kunna erbjuda barnen en sund och hälsosam inomhusmiljö på förskolan är särskilt viktigt eftersom barn dels är känsligare för kemikalier och dels ofta tillbringar stor del av sin tid i dessa lokaler.

Forskning från Stockholms universitet visar att miljöer där barn vistas mycket, t ex förskolan, har högre halter av bland annat vissa hormonstörande kemikalier än andra inomhusmiljöer. Sannolikt beror det på att många förskolor har en miljö med många produkter som avger kemikalier till omgivningen. Barns kroppar är dessutom inte färdigutvecklade och är därför mer känsliga för kemikalier än vuxnas.

Naturskyddsföreningens arbete genom Operation Giftfri Förskola, där 129 förskoleavdelningar i 40 kommuner inventerats, visar att problemet med kemikalier i barns vardag är stort. Val av ytskikt, leksaker, inventarier, utomhusmaterial och mat etc påverkar hur mycket kemikalier barnen utsätts för.

För att komma tillrätta med dessa problem lanserar SundaHus i Linköping följande tjänster:

  • Utredning avseende vilka faktorer som bör beaktas om man vill bygga och förvalta en ”giftfri förskola”. Resultatet av utredningen kan ligga till grund för till exempel åtgärdsprogram, handlingsplaner och policydokument.
  • Inventering av förskolan på plats för att kartlägga hur stor problematiken är på förskolan. Inventeringen sammanfattas i en rapport med åtgärdsförslag.
  • Utbildning för förskolepedagoger. Syftet med utbildningen är att personalen ska känna till riskerna med farliga ämnen, var de finns och hur man lättast undviker dem.

För de fastighetsägare som vill arbeta med medvetna materialval i byggprocessen finns vårt system SundaHus Miljödata. Vi har dessutom tagit fram en särskild bevakning för de ämnen som riskerar att emittera till inomhusmiljön.

För mer information kontakta:
Rebecka Hovenberg Miljökonsultansvarig, SundaHus i Linköping AB (publ)
Telefon: 013-36 30 71, 072-571 22 45
E-post: rebecka@sundahus.se

Ämnen

Kategorier


SundaHus erbjuder fastighetsägare trygghet, nu och i framtiden, genom ett brett utbud av tjänster för medvetna materialval. Med ett webbaserat system och kvalificerad rådgivning är SundaHus en helhetslösning för att systematisera arbetet med att fasa ut farliga ämnen i en byggnads hela livscykel. SundaHus i Linköping AB (publ) grundades 1990, har 13 medarbetare och är verksamma i hela Sverige. www.sundahus.se