Gå direkt till innehåll
Ny plattform för Materials Passports

Pressmeddelande -

Ny plattform för Materials Passports

Idag lanseras Materials Passport Platform som är ett verktyg för att kunna hantera byggnader som materialbanker och för att skapa mera cirkulära flöden i bygg- och fastighetsbranschen. Bakom lansering står EU-projektet Buildings As Material Banks och dess 15 konsortiemedlemmar (www.bamb2020.eu). SundaHus är en av medlemmarna som har arbetat med att ta fram prototypen.

- Cirkulära flöden är nästa steg för en ansvarsfull och framkomlig utveckling inom bygg- och fastighetsbranschen och det nya verktyget är definitivt ett viktigt steg framåt, säger Lisa Elfström, vVD på SundaHus.

Ett av syftena med BAMB är att undersöka och visa hur byggvaror och material i byggnader ska kunna återanvändas och återvinnas utan att tappa i värde. Ett viktigt verktyg för att nå målet är den nya plattformen som kommer att fylla ett tomrum på marknaden när det gäller information som krävs för att öka möjligheterna för återvinning och återanvändning av komponenter och material i framtiden. Genom plattformen skapas större möjligheter till cirkulära flöden genom hela byggprocessen, från projektering och byggnation till förvaltning av byggnaderna.

Verktyget kopplar också ihop enskilda produkter med deras användning i byggnaden. Det finns även möjlighet att beskriva produktens inverkan på inomhusmiljön, både positiv och negativ.

Materials Passports Platform är än så länge en prototyp men kan redan nu testas och kommer att användas i projektet för att utveckla 300 materialpass.

Ämnen

Kategorier


SundaHus erbjuder fastighetsägare trygghet, nu och i framtiden, genom ett brett utbud av tjänster för medvetna materialval. Med ett webbaserat system och kvalificerad rådgivning är SundaHus en helhetslösning för att systematisera arbetet med att fasa ut farliga ämnen i en byggnads hela livscykel.

SundaHus i Linköping AB (publ) grundades 1990 som ett konsultbolag för en bättre inomhusmiljö och är idag en ledande aktör på området medvetna materialval.