Gå direkt till innehåll
Jane Wigren, chef för bedömningsverksamheten SundaHus
Jane Wigren, chef för bedömningsverksamheten SundaHus

Pressmeddelande -

Över 21 000 bedömningar genomfördes av SundaHus 2018

– Vi lägger ner ett mycket omfattande arbete för att kvalitetssäkra, uppdatera och underhålla informationen i SundaHus Miljödata och därför är det med stor glädje och stolthet som vi nu presenterar resultatet av 2018 års arbete. I samband med underhåll och uppdatering av bedömningar i SundaHus Miljödata bedömdes totalt 21 595 produkter under 2018! säger Jane Wigren, bedömningschef på SundaHus.

SundaHus kvalitetssäkrade bedömningsprocess är en central del för att hålla den höga kvalitet på information i SundaHus Miljödata som alla, från byggmaterialtillverkare till fastighetsägare, vill ha. Ny- och ombedömningar är en mycket viktig del i detta arbete. Fördelningen över de olika typerna av bedömningar 2018 var:

  • 2 832 nya bedömningar av produkter
  • 2 706 ombedömningar av produkter
  • 16 057 automatiska ombedömningar av produkter

– Våra tjänster handlar om att förenkla och effektivisera relativt komplicerade saker och det kan vara svårt att förklara hur vi jobbar med underhåll av information i SundaHus Miljödata och varför det är viktigt. Kemisterna jobbar löpande med att uppdatera och underhålla informationen i systemet, men vi avsätter även stora resurser till att utveckla det tekniska systemstödet för att effektivisera processerna. Vi har ”lärt systemet” våra kriterier och kan i princip bedöma/ombedöma en produkt automatiskt, t.ex. när våra kriterier uppdateras eller när ett ämne har fått en förändrad klassning. Fördelen är att bedömningarna alltid hålls uppdaterade baserat på senaste bedömningskriterierna och den aktuella klassningen på ämnen i produkterna, berättar Jane.

Under 2018 utförde även SundaHus kemister 2 706 ombedömningar av produkter. Ombedömningar görs t.ex. när produkter har nya säkerhetsdatablad eller om det har inkommit annan ny information som påverkar bedömningen.

– God kvalitet på informationen i systemet är själva grunden till att våra kunder får nytta av sina ”loggböcker”, nu och i framtiden. Därför har vi självklart ett stort ansvar för att hålla informationen i systemet så aktuell och uppdaterad som möjligt, avslutar Jane Wigren.

Ämnen


SundaHus erbjuder fastighetsägare trygghet, nu och i framtiden, genom ett brett utbud av tjänster för medvetna materialval. Med ett webbaserat system och kvalificerad rådgivning är SundaHus en helhetslösning för att systematisera arbetet med att fasa ut farliga ämnen i en byggnads hela livscykel.

SundaHus i Linköping AB (publ) grundades 1990 som ett konsultbolag för en bättre inomhusmiljö och är idag en ledande aktör på området medvetna materialval.

Kontakter

Arvid Linder

Arvid Linder

Presskontakt Kommunikationschef / Head of Communication PR & Communication +46 70-779 58 98 LinkedIn-profile

Relaterat innehåll