Gå direkt till innehåll
SundaHus positiva till Boverkets förslag om loggbok

Pressmeddelande -

SundaHus positiva till Boverkets förslag om loggbok

SundaHus är positiva till införandet av loggbok för byggnader men anser att förslaget behöver förtydligas och skärpas.

I SundaHus remissvar på Boverkets rapport om dokumentationssystem för byggprodukter vid nybyggnation (så kallad loggbok), ställer sig SundaHus positiva till att införa ett lagkrav. Genom användning av loggböcker skapas förutsättningar för hållbar användning av naturresurser och minimering av miljöbelastning, dessutom främjar det i förlängningen människors hälsa. SundaHus anser dock att förslaget behöver förtydligas och skärpas på ett antal områden.

 - Ordet loggbok måste förtydligas, menar Lisa Elfström, Marknadschef på SundaHus i Linköping AB. Det bör framgå vad en loggbok ska innefatta. Som förslaget är utformat nu är det för vagt och otydligt för att göra bäst nytta.

I förslaget finns inga detaljerade regler om loggbokens utformning. SundaHus anser att loggbokens utformning bör förtydligas och föreslår därför att loggboken ska vara elektronisk och innehålla information om tillverkare, produktnamn, artikelnummer/id, ingående ämnen och produkternas placering och mängd.

Boverket behöver också förtydliga vilka produktgrupper som måste ingå i loggboken och hur spårbarheten på kemisk ämnesnivå ska se ut över tid. Här anser SundaHus att loggboken bör omfatta information om alla byggvaror, inklusive alla ingående ämnen.

- Så arbetar de flesta av våra kunder idag och har gjort under lång tid, så vi vet att det går bra, säger Lisa Elfström. Det är viktigt att ställa krav på alla produktgrupper eftersom forskningen går framåt och det som anses ofarligt idag kan klassificeras som farligt i framtiden.

Med tydligare och mer omfattande krav i enlighet med SundaHus förslag, skulle Sverige gå längre än vad som krävs av EU:s kemikalieforordning REACH, vilken är att betrakta som en miniminivå. Sverige kan på så vis även fortsättningsvis vara ett föregångsland vad gäller information om kemikalier i byggnader.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


SundaHus erbjuder fastighetsägare trygghet, nu och i framtiden, genom ett brett utbud av tjänster för medvetna materialval. Med ett webbaserat system och kvalificerad rådgivning är SundaHus en helhetslösning för att systematisera arbetet med att fasa ut farliga ämnen i en byggnads hela livscykel.

SundaHus i Linköping AB (publ) grundades 1990 som ett konsultbolag för en bättre inomhusmiljö och är idag en ledande aktör på området medvetna materialval.

Presskontakt

Arvid Linder

Arvid Linder

Presskontakt Kommunikationschef / Head of Communication PR & Communication +46 70-779 58 98 LinkedIn-profile