Gå direkt till innehåll
SundaHus i Linköping välkomnar Frankrikes initiativ om ett obligatoriskt nanoregister

Pressmeddelande -

SundaHus i Linköping välkomnar Frankrikes initiativ om ett obligatoriskt nanoregister

Frankrike blir första nation med att inrätta ett obligatoriskt nanoregister vars mål är att underlätta forskning kring eventuella risker.  SundaHus, som driver och utvecklar Sveriges största oberoende värderingssystem för byggvaror, har sedan april 2011 arbetat för att uppmärksamma på den bristande kunskapen om hälso- och miljökonsekvenser av nanopartiklar.

Jane Wigren är bedömningsansvarig kemist på SundaHus och hon frågar sig vad som krävs för att vi ska undvika besvärliga framtida miljöskulder.

- Användningen av nanopartiklar i byggvaror ökar mer och mer. Förhoppningen är att nanopartiklarna ska ge nya möjligheter och bättre alternativ till en del produkter som finns på marknaden idag. Problemet är att kunskapen om vilka hälso- och miljökonsekvenser det kan bli av dess användning är okända samtidigt som det finns starka indicier på att nanopartiklar har farliga egenskaper. Därmed har vi ingen kontroll över vad vi ger oss in i när vi använder dessa produkter. Situationen påminner starkt om PCB- och asbestproblematiken, säger Jane Wigren.

Det tar tid för forskningen att visa på resultat av studier och Jane rekommenderar fastighetsägare och byggherrar att som ett första steg säkerställa en så god dokumentation som möjligt över vad som byggs in i byggnader.

- Det finns stora möjligheter idag för byggherrar och fastighetsägare att arbeta mer aktivt med val och registrering av byggvaror. Finns dokumentationen är det lättare och mer ekonomiskt att agera om det kommer ett framtida larm på nanopartiklar. Det finns god anledning att gå längre än vad lagar och föreskrifter påbjuder när det handlar om att ta ansvar för framtiden avslutar Jane Wigren. 


Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


SundaHus arbetar med miljö- och hälsovärdering av byggvaror. Företaget verkar inom bygg- och fastighetssektorn och bidrar till hälsosamma fastigheter och en bättre miljö, genom att tillhandahålla webbaserade produkter och kvalificerade konsulttjänster. SundaHus Miljödata är marknadens största oberoende värderingssystem för byggprodukter. Företaget grundades 1990, har 11 medarbetare och huvudkontor i Linköping. År 2011 omsatte SundaHus 9,4 Mkr.