Gå direkt till innehåll
Lisa Elfström, VD på SundaHus i Linköping AB
Lisa Elfström, VD på SundaHus i Linköping AB

Pressmeddelande -

SundaHus lanserar helt ny version av SundaHus Miljödata

Miljö- och IT-företaget SundaHus släpper sin hitintills största uppdatering av systemet SundaHus Miljödata. Utvecklingen av systemet har skett med utgångspunkt från marknadens ökade fokus på farliga ämnen i byggprodukter, miljöcertifieringar av byggnader och ”loggböcker” för byggnader. Kunder som använder systemet för medvetna materialval, d.v.s. för att välja produkter utan farliga ämnen samt för att dokumentera innehållet i fastigheter över tid, får nu ett ännu smidigare och mer projektfokuserat verktyg. Det innebär att systemet har bättre, alternativt helt nya, funktioner för t.ex. avvikelsehantering och plats- och mängdregistrering. Dessutom har gränssnittet blivit tydligare och ännu mer intuitivt.

– SundaHus Miljödata lanserades första gången 2003 med visionen om att göra det enklare för branschen att ha kunskap om och välja produkter utan farliga ämnen. Sedan dess har vi fortsatt att utveckla systemet och nu är det nästan en ”hygienfaktor” att arbeta med medvetna materialval i branschen, säger Lisa Elfström, VD på SundaHus i Linköping AB. Jag skulle till och med vilja säga att SundaHus har varit en starkt bidragande faktor till utvecklingen i branschen genom att vi har digitaliserat och effektiviserat arbetet både genom själva systemet och våra tjänster.

Idag ställs allt fler olika typer av miljökrav på byggprodukter t.ex. kan ett projekt ha krav på att klara nivå B enligt SundaHus bedömningskriterier, medan andra projekt ställer krav enligt Miljöbyggnad nivå Silver eller Svanen. Den nya versionen av systemet tar hänsyn till varje projekts specifika miljökrav och visar omedelbart hur en produkt står sig i relation till just de kraven. Om en byggnad t.ex. ska certifieras enligt Miljöbyggnad nivå silver så visas en grön tumme upp för alla produkter som klarar just de kriterierna.

– I den nya versionen har vi även gjort ett mycket omfattande tekniklyft vilket innebär att det blir enklare för oss att underhålla och utveckla systemet. Framförallt hoppas vi att uppdateringen bidrar till ännu enklare och effektivare arbete med medvetna materialval och därigenom vill vi fortsätta att påverka branschen till att skapa en långsiktigt värdefull byggd miljö som främjar människors hälsa och miljön, avslutar Lisa Elfström.

Releasen är det första steget i en förstärkt satsning på nya funktioner och möjligheter i SundaHus Miljödata. Fokus framåt är bland annat fler funktioner för förvaltningsskedet, förbättrat stöd för leverantörer av byggprodukter samt ytterligare projektfunktionalitet.

Den nya versionen kommer att publiceras under torsdag den 5 december vilket innebär att systemet kommer att stängas ner tillfälligt fr.o.m onsdag den 4 december kl 16. Support, såsom enkla ”kom-igång-tips”, filmer och användarguider kommer att publiceras på SundaHus hemsida i samband med lanseringen. 

Ämnen


SundaHus vision är att skapa en långsiktigt värdefull byggd miljö genom att möjliggöra medvetna beslut som främjar människors hälsa och miljön. Bolaget erbjuder fastighetsägare trygghet, nu och i framtiden, genom ett brett utbud av tjänster för medvetna materialval. Med ett webbaserat system och kvalificerad rådgivning är SundaHus en helhetslösning för att systematisera arbetet med att fasa ut farliga ämnen i en byggnads hela livscykel. 

SundaHus i Linköping AB (publ) grundades 1990 som ett konsultbolag för en bättre inomhusmiljö och är idag en ledande aktör på området medvetna materialval.

Kontakter

Arvid Linder

Arvid Linder

Presskontakt Kommunikationschef / Head of Communication PR & Communication +46 70-779 58 98 LinkedIn-profile

Relaterat innehåll