Gå direkt till innehåll
Bedömningssystemen: Vi kan inte ställa oss bakom eBVD

Pressmeddelande -

Bedömningssystemen: Vi kan inte ställa oss bakom eBVD

SundaHus och Byggvarubedömningens kunder respektive medlemmar utgör idag en stor del av byggsektorn. Båda företagen medverkar i den projektgrupp som arbetar med att ta fram det uppdaterade formatet för eBVD och har nu valt att gemensamt svara på remissen för formatet eBVD 2.0. I arbetsgruppen, såväl som i flera andra sammanhang, har vi tydligt framfört våra gemensamma åsikter. 

Målet för eBVD är att vara ett branschgemensamt format. Därför borde ambitionen vara att varje uppdatering av formatet leder till att redovisningskrav utformas på ett sätt som bidrar till ökad kunskap om vad våra byggmaterial innehåller och om deras möjliga hälso- och miljöpåverkan. Vår ståndpunkt är att det nya formatet visserligen innebär några förbättringar men samtidigt kvarstår framförallt problem med just redovisningskraven och med rätten att använda dataformatet för eBVD. Att tillgängligheten till format och information begränsas genom licensavtal motverkar målen om ett digitalt, obrutet flöde av miljöinformation samt att bygga för en giftfri och god bebyggd miljö. 

remissvaret är SundaHus och Byggvarubedömningen överens om att det finns en rad fundamentala problem som gör att vi inte kan ställa oss bakom eBVDn:

  • eBVD-formatet är för närvarande inte fritt utan rätten att använda det är kopplad till att man har ett avtal att använda eBVD-portalens API. Detta är direkt kontraproduktivt till visionen om ett obrutet digitalt informationsflöde. Ett sådant flöde kan inte förutsättas alltid behöva passera en viss specifik punkt, i detta fall eBVD-portalen, vilket för närvarande är det licensmässiga kravet.
  • Om eBVD verkligen ska bli branschens gemensamma format måste datakonsumenterna, dvs ytterst fastighetsägarna, ha minst lika stort inflytande över innehåll och utformning som dataproducenterna. Bedömningsföretagen är företrädare för fastighetsägarna då de är våra kunder och medlemmar. Exempelvis finns från bedömningsföretagen behovet att den totala mängden oredovisat kemiskt innehåll max ska få vara 2 % för icke klassificerade ämnen istället för, som idag, 2 % per ämne, vilket under fel förutsättningar kan leda till stora mängder oredovisat innehåll.
  • Användningen av eBVD är för närvarande förknippad med en avgift. Vi kommer därför fortsättningsvis att erbjuda leverantörer som efterfrågar en mall för byggvarudeklarationer ett kostnadsfritt alternativ som vi själva har tagit fram.


Kontaktpersoner

Frågor om innehåll i eBVD:
Jane Wigren, chef bedömningsavdelningen, SundaHus (deltagare i arbetsgruppen för eBVD), jane@sundahus.se, telefon 013-36 30 77

Anna Vikström, chef miljöbedömningar, Byggvarubedömningen (deltagare i arbetsgruppen för eBVD): anna.vikstrom@byggvarubedomningen.se, telefon 070-577 16 70

Övriga frågor: 

Jan Boström, Teknikutvecklingschef, SundaHus: jan@sundahus.se, telefon 013-36 30 73

Ämnen


SundaHus i Linköping AB (publ) verkar inom bygg- och fastighetssektorn och hjälper företag och organisationer med att skapa giftfria och långsiktigt värdefulla byggda miljöer genom enkla och effektiva lösningar för medvetna materialval som främjar människors hälsa och miljön. SundaHus grundades 1990 och är idag en ledande aktör på området medvetna materialval. Med IT och ett webbaserat system som bas, med hög kompetens och kvalificerad rådgivning inom bygg, miljö och kemi samt ett väl utvecklat samarbete med kunder och partners är SundaHus en naturlig del i sina kunders processer. 

Kontakter

Relaterat innehåll