Gå direkt till innehåll
Ny klimatmodul i SundaHus Miljödata

Pressmeddelande -

Ny klimatmodul i SundaHus Miljödata

Nästan inget extra jobb och ändå enkelt skapa en klimatrapport för en byggnad? Det låter nästan för bra för att vara sant men med SundaHus nya klimatmodul är det möjligt! Arbetar du redan idag, eller funderar du på att börja, med loggböcker för byggnader är det enkelt att ta fram klimatrapporter i SundaHus Miljödata.

Med hjälp av SundaHus nya klimatmodul kan projektens klimatpåverkan beräknas och redovisas i klimatrapporter/ deklarationer. Klimatmodulen följer Boverkets kommande krav på klimatdeklarationer för byggnader och indikator 15 i Miljöbyggnad 3.

Är du intresserad av att använda den nya modulen, kontakta försäljningschef Daniel Karlsson, daniel@sundahus.se eller kundansvarig på SundaHus. Har du ytterligare frågor om principerna bakom flödet och berikningen av information i den nya klimatmodulen kontakta CTO Jan Boström, jan@sundahus.se.

Eller kom gärna och träffa oss i vår monter på Building Sustainability-mässan 30/11-1/12 så berättar vi mer!

Fördelar SundaHus Miljödata klimatmodul:

  • enkelt och effektivt att ta ut klimatrapporter för dem som redan använder SundaHus Miljödata för att skapa loggböcker för byggnader
  • mer ”relevant och rätt data”, d.v.s. mer produktspecifik istället för generisk produktdata, något som hela branschen strävar efter
  • klimatpåverkan beräknas på faktiskt uppförd byggnad/slutresultat, ej bara mängder från projekteringsskede (från kalkylsystem/BIM)
  • kan användas för klimatberäkningar av flera byggnader och därmed summeringar av flera fastigheter/projekt
  • enkelt att få fram produktspecifik klimatdata som kan användas på andra sätt, t.ex. vid beräkningar i tidiga skeden
  • möjlighet att beräkna A1-A5.1 i ett och samma verktyg


Ämnen


SundaHus i Linköping AB (publ) verkar inom bygg- och fastighetssektorn och hjälper företag och organisationer med att skapa giftfria och långsiktigt värdefulla byggda miljöer genom enkla och effektiva lösningar för medvetna materialval.

Relaterat innehåll